Następny krok

Wskaż stan cywilny

Wskaż datę urodzenia

Wskaż znak zodiaku

Wskaż wykształcenie

ANKIETA_ALERT_KIERUNEK_STUDIOW

Napisz czym się zajmujesz

Napisz czy masz dzieci

Proszę wskazać swoje plany

Proszę określić swoje warunki mat.

Wskaż swoje warunki mieszkaniowe

Opisz jak spędzasz wolny czas

Proszę opisać swoje hobby

Proszę określić wzrost

Proszę określić wagę

Wskaż typ sylwetki

Określ kolor oczu

Określ kolor włosów

Opisz swój charakter

Określ swój stosunek do papierosów

Określ swój stosunek do alkoholu

Opisz znajomość języków obcych

Wskaż czy zmieniłabyś zamieszkanie

Proszę załączyć swoją fotografię

Poprzedni krok
Następny krok

Wpisz przedział wiekowy Partnera

Wskaż wykształcenie Partnera

Wskaż preferowany stan cywilny

Wskaż czy Partner może mieć dzieci

Wskaż warunki mieszkaniowe Partnera

Określ warunki materialne Partnera

Opisz swój typ urody

Opisz cechy charakteru idealnego Partnera

Opisz cechy charakteru wykluczające Partnera

Wskaż czy Partner może palić papierosy

Poprzedni krok
Wyślij ankietę

Proszę wpisać narodowość

Proszę wpisać imię

Proszę wpisać nazwisko

Wpisz ulicę zamieszkania

Wpisz miasto zamieszkania

Wpisz kod pocztowy

Proszę załączyć skan dowodu

Wpisz telefon kontaktowy

Wpisz e-mail kontaktowy

ANKIETA_ALERT_DANE_KORESPONDENCJA

Wskaż preferowaną drogę otrzymywania anonsów

Odbiór osobisty (w Biurze)
Wysyłka e-mail
Wysyłka na adres zameldowania / korespondencji

Jeżeli chcesz wysłać swoje zgłoszenie, musisz zaakceptować oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że ujawnione przeze mnie dane osobowe są prawdziwe. Jednocześnie akceptuję Regulamin Świadczenia Usług przez Pośrednictwo Matrymonialne Scena Singli z siedzibą w Szczecinie. Wyrażam zgodę na zamieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Biura na potrzeby realizacji umowy, a nadto na przetwarzanie, ujawnianie ich Klientom zainteresowanym moją ofertą, a w szczególności danych kontaktowych, tj.: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu do korespondencji stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 202 r. Dz.U.Nr 101,poz.926 z późn. zm.)